Brezplačen preizkus

Sprejetje pogojev

Quality Unit, LLC (v nadaljevanju “enota kakovosti”) vam ponuja svoje storitve (kot je opredeljeno spodaj) prek svojega spletnega mesta na naslovu www.qualityunit.com (“spletno mesto”) in *.ladesk.com (URL vaš račun), v skladu s to pogodbo o pogojih storitve (“TOS”). S sprejetjem teh pogojev storitve ali z dostopom do storitve ali spletnega mesta ali uporabo, se strinjate, da ste prebrali, razumeli in se strinjate, da vas ta pogoj zavezuje. Če vstopate v ta pogoj storitve v imenu podjetja ali druge pravne osebe, izjavljate, da ste pooblaščeni, da takšnega subjekta in njegove podružnice zavežete k tem pogojem uporabe, v tem primeru se izrazi “vi” ali “vaš” nanašajo na takega subjekta in njegovih podružnic. Če nimate takšnih pooblastil ali če se ne strinjate s temi pogoji poslovanja, teh pogojev uporabe ne smete sprejeti in storitve ne smete uporabljati.

Enota za kakovost lahko občasno spremeni ta TOS brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji in določila bodo začeli veljati po objavi in če boste storitev uporabljali po tem datumu, bomo vašo uporabo obravnavali kot sprejetje spremenjenih pogojev in določil. Če kakršna koli sprememba tega TOS ni sprejemljiva za vas, je edino sredstvo, da ustavite dostop in uporabo storitve.

Opis storitve

»Storitev« vključuje (a) spletno mesto, (b) službo za pomoč in sistem za klepet LiveAgent, orodja in storitve, ki jih ponuja spletno mesto in API LiveAgent, ki je na voljo prek spletnega mesta, in (c) vso programsko opremo, podatke, besedilo , slike, zvoki, video in vsebina, ki so na voljo prek spletnega mesta ali storitev ali razviti prek API -ja LiveAgent (skupaj imenovani »vsebina«). Za vse nove funkcije, ki so dodane ali razširjene storitve, veljajo tudi ta pogoji uporabe.

Splošni pogoji/Dostop in uporaba storitve

V skladu z določili in pogoji te pogoje uporabe lahko dostopate do storitve in jo uporabljate le za svoje notranje poslovne namene, kot je predvideno v pogodbi. (A) licenciranja, podlicenciranja, prodaje, preprodaje, najema, lizing, prenosa, dodelitve, distribucije, časovne delitve ali kako drugače komercialno izkoriščajte ali dajajte storitev na voljo tretjim osebam, razen kot je izrecno dovoljeno s temi pogoji poslovanja; (b) uporabljati storitev za obdelavo podatkov v imenu katere koli tretje osebe ali (c) uporabljati storitev na kakršen koli nezakonit način ali na kakršen koli način, ki posega v ali moti celovitost ali delovanje storitve in njenih sestavnih delov.

Ob upoštevanju le omejene pravice do dostopa in uporabe storitve, ki vam je izrecno podeljena v skladu s temi pogoji poslovanja, bodo vse pravice, lastništvo in delež v storitvi in njenih storitvah ter njeni sestavni deli ostali in pripadali izključno enoti za kakovost. Storitve ne smete spreminjati, prilagajati ali vdreti v napačno namigovanje sponzorstva ali povezave z enoto za kakovost ali kako drugače poskušati pridobiti nepooblaščenega dostopa do storitve ali z njo povezanih sistemov ali omrežij.

Odgovorni ste za vse informacije, podatke, besedila, sporočila ali drugo gradivo, ki jih objavite ali kako drugače posredujete prek storitve. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti vaše prijave in računa ter ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se zgodijo pod vašo prijavo ali računom. Strinjate se in potrjujete, da lahko vašo prijavo uporablja samo ena (1) oseba – ena prijava v skupni rabi več oseb ni dovoljena. Sistem bo samodejno zaznal takšno vedenje in se strinjate, da vam lahko enota za kakovost zaračuna dodatno mesečno naročnino. Ustvarite lahko ločene prijave za toliko ljudi, kolikor dovoljuje vaš načrt.

Oddelek za kakovost si pridržuje pravico do dostopa do katerega koli ali vseh vaših računov, da se odzove na vaše zahteve po tehnični podpori. Ohranili bomo ustrezne administrativne, fizične in tehnične zaščitne ukrepe za zaščito varnosti, zaupnosti in celovitosti vaših podatkov. Vaših podatkov ne bomo razkrili, razen če to zahteva zakon ali če to dovolite.

Zavedate se, da se tehnična obdelava in prenos storitve, vključno z vašo vsebino, lahko prenašata nešifrirano in vključuje (a) prenose po različnih omrežjih; (b) spremembe za uskladitev in prilagajanje tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav in (c) prenos tretjim ponudnikom enote za kakovost in partnerjem za gostovanje, da zagotovijo potrebno strojno opremo, programsko opremo, omrežje, shranjevanje in s tem povezano tehnologijo, potrebno za delovanje in vzdrževanje servis. Enota za kakovost si bo razumno prizadevala objaviti na spletnem mestu ali vas obvestiti o vseh načrtovanih izpadih storitve.

Neupoštevanje ali uveljavljanje katere koli pravice ali določbe tega TOS enote za kakovost ni odpoved tej pravici. Zavedate se, da je ta TOS pogodba med vami in enoto za kakovost, čeprav je elektronska in fizično niste podpisali vi in enota za kakovost ter ureja vašo uporabo storitve in nadomešča vse predhodne dogovore med vami in kakovostjo Enota.

Pogoji poslovanja Appsumo

Do Storitev lahko dostopate in jih uporabljate samo za svoje notranje poslovne potrebe in namene, kot je predvideno v teh pogojih in določilih. (A) licence, podlicenciranja, prodaje, preprodaje, najema, lizinga, prenosa, dodelitve, distribucije, časovne delitve ali komercialnega izkoriščanja ali dajanja storitve na voljo tretjim osebam, razen kot je izrecno dovoljeno s temi pogoji in določili; (b) uporabljati storitev na kakršen koli nezakonit način ali na kakršen koli način, ki moti ali moti celovitost ali delovanje storitve in njenih sestavnih delov.

Vaš nakup storitve AppSumo (“paket”), kupljen na uradnem spletnem mestu appsumo.com/liveagent/ vam omogoča dostop do funkcij za en sam nakup v višini 59 USD, obdelanih na uradnih spletnih mestih AppSumo. En (1) nakup vam omogoča dostop do ene (1) kode kupona (»koda«), ki jo morate unovčiti na naslovu URL storitve: liveagent.com/appsumo-signup. (ni več na voljo). Ob registraciji morate za uspešno dokončanje registracije izpolniti zahtevane podatke. Ti potrebni podatki vključujejo (a) vašo kodo; (b) vaše polno ime; (c) vaš e -poštni naslov; in (d) ime podjetja/organizacije, uporabljeno za ustvarjanje edinstvenega naslova URL vašega računa.

Vsako kodo, kupljeno na strani AppSumo, je treba unovčiti le enkrat (1-krat). Vsako dodatno unovčenje iste kode je strogo v nasprotju s temi pogoji. V primeru večkratne unovčitve iste kode izgubite dostop do storitve in vaši dodatni računi bodo blokirani.

Kode ali kode morate unovčiti pred 1. decembrom 2019. Vsaka zahteva (poslana pisno ali ustno), poslana po tem roku v enoto za kakovost, bo zavrnjena. Vaša pravica do unovčenja Kode preneha 30. novembra 2019, 23:59. Enota za kakovost si pridržuje pravico do izjem po tem roku.

Nakup paketa vam omogoča vseživljenjski dostop do dveh (2) agentov (»uporabniki«) paketa storitve All-inclusive (vse v enem) storitve v vrednosti 59 USD. Dva (2) agenta vključujeta en sedež, ki ste ga določili vi (“lastnik” računa) in en (1) sedež za “agenta” ali “skrbnika”.

Za vsakega dodatnega uporabnika, dodanega na vaš račun storitve, veljajo običajni modeli cen po načrtu „vse vključeno“/„vse v enem“, kot je opisano tukaj:  www.liveagent.com/pricing/. Za dejansko uporabo dodatnega uporabnika vam bomo zaračunali glede na čas uporabe. Standardni datum dodatnega uporabnika je ocenjen na 39 USD na mesec za uporabnika.

Znesek pristojbine se pomnoži s številom dodatnih uporabnikov, dodanih na vaš račun storitve.

Po e -pošti boste prejeli obvestilo o tem, da ste v svoj račun dodali dodatne uporabnike. To obvestilo bo vsebovalo opozorilo, da ste presegli število uporabnikov, vključenih v vaš paket AppSumo.

Dodatni agenti, dodani v vaš račun, se obračunavajo mesečno. Ob prvem plačilu boste morali vnesti veljavne podatke za obračun, ki vsebujejo vaše (a) pravo ime in priimek; (b) veljaven e -poštni naslov; (c) veljavno ime vašega podjetja; (d) veljaven naslov (ime ulice, mesto, poštna številka in država) (e) dodatne podrobnosti o vašem podjetju na podlagi vaše lokalne zakonodaje. Izpolnjevati morate samo veljavne, resnične, točne in preverjene podatke.

Ob prvem zaračunavanju uporabe dodatnih uporabnikov boste morali izbrati želeno plačilno sredstvo. Enota za kakovost ponuja dva (2) načina plačila na podlagi (a) podatkov o kreditni kartici (b) podatkov o računu PayPal.

Podatke o kreditni kartici ali računu za PayPal morate predložiti le v primeru dodajanja dodatnih uporabnikov v svoj račun.

Zavrnitev predložitve podatkov o vaši kreditni kartici ali podatkov o računu PayPal na podlagi stroškov za vašo dejansko uporabo dodatnih uporabnikov povzroči izgubo dostopa do storitve. Dostop do računa storitve bo dovoljen, ko predložite potrebne podatke za obračun in izberete želeno plačilno sredstvo. Enota kakovosti si pridržuje pravico do izjem.

Ne smete “zložiti” več kod in jih uporabiti za en (1) račun storitve. Vsak račun storitve sprejme samo eno (1) kodo. Paket ni na zalogo.

Pogoji in določila brezplačnih paketov LiveAgent

Politika poštene uporabe

Kot del naše zaveze zagotavljanju odlične kakovosti in zanesljivih storitev imamo politiko poštene uporabe storitev LiveAgent.

Želimo zagotoviti, da bodo vse naše stranke lahko uživale in uspešno uporabljale našo storitev ne glede na kakršne koli pogoje.

Če nekatere stranke uporabljajo toliko podatkov ali kršijo pravila, ki bi lahko vplivale na druge uporabnike, se lahko obrnemo na take pogodbenike in se pogovorimo o spremembi njihove uporabe in omejitev ali prekličemo njihove račune.

Pridržujemo si pravico do spremembe omejitev računa brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da občasno spremenimo pogoje te politike poštene uporabe.

Ta politika dopolnjuje in ne omejuje nobenih glavnih pogojev in pogojev LiveAgent.

Dostava po meri

Dodatno zahtevo za dostavo po meri lahko vložite tako, da enoti za kakovost pošljete zahtevo v obliki e -poštnega sporočila na support@liveagent.com. Enota kakovosti si pridržuje pravico, da zavrne zahtevo po dostavi po meri. Če je zahteva po dostavi po meri sprejeta, se na podlagi zahteve med vami in enoto za kakovost sklene sporazum, ki podrobno opisuje zahteve in specifikacije dostave po meri. Sporazum je pisna odobritev v obliki elektronske komunikacije. Izdelek dostave po meri postane izključna intelektualna lastnina enote za kakovost. Strinjate se, da se bodo rezultati v prihodnosti lahko uporabili za nadaljnjo uporabo strank enote kakovosti za tretje osebe. Cena dostave po meri se dogovori vnaprej in bo določena za vsak primer posebej.

Pogoji računa

 • Za uporabo te storitve morate biti stari 18 let ali več.
 • Moraš biti človek. Računi, registrirani z “boti” ali drugimi avtomatiziranimi metodami, niso dovoljeni.
 • Za dokončanje postopka prijave morate vnesti svoje uradno polno ime, veljaven e -poštni naslov in vse druge zahtevane podatke.
 • Vi ste odgovorni za ohranjanje varnosti vašega uporabniškega imena in gesla. Enota kakovosti ne more in ne bo odgovorna za izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi neupoštevanja te varnostne obveznosti.
 • Vi ste odgovorni za vso objavljeno vsebino in dejavnosti, ki se pojavljajo v vašem računu (tudi če vsebino objavljajo drugi, ki imajo račune pod vašim računom).
 • Med uporabo te storitve se ne smete lažno predstavljati ali prevzeti identitete nekoga drugega.
 • Storitve ne smete uporabljati v kakršen koli nezakonit ali nepooblaščen namen.
 • Pri uporabi storitve ne smete kršiti nobene zakonodaje v vaši jurisdikciji (vključno z, vendar ne omejeno na zakone o avtorskih pravicah).
 • Kršitev katere koli od teh pogodb bo povzročila ukinitev vašega računa. Medtem ko enota za kakovost prepoveduje takšno ravnanje in vsebino v storitvi, se zavedate in se strinjate, da enota za kakovost ne more biti odgovorna za vsebino, objavljeno v storitvi, vendar ste lahko kljub temu izpostavljeni takšnemu gradivu. Strinjate se, da boste storitev uporabljali na lastno odgovornost.

Plačila, vračila in spremembe obračuna

Preizkusi in plačila Storitev je na voljo na podlagi plačila po porabi in se zaračuna na začetku izbranega obdobja naročnine (običajno mesečno). Vsi načrti so opremljeni z začetnim brezplačnim preizkusnim obdobjem do 14 dni. Če v času brezplačnega preizkusnega obdobja enoti za kakovost ne posredujete podatkov o svoji kreditni kartici, bo vaš račun blokiran in ga lahko znova aktivirate le tako, da predložite podatke o svoji kreditni kartici. Ko vnesete podatke o kreditni kartici, vam bomo takoj zaračunali in preizkusno obdobje se bo izteklo.

Spremembe načrta in cen. Če se v izbranem obdobju naročnine odločite za nadgradnjo svojega načrta ali števila agentov, se bodo dodatni stroški porazdelili v preostalem obdobju naročnine in bremenili vaš račun. Nato bo vaši kreditni kartici samodejno zaračunana prilagojena obrestna mera za vaš naslednji obračunski cikel, ki sledi obračunu za oceno ugodnosti. Izjema pri obračunavanju velja, če ste na mesečnem obračunskem ciklu, kjer v tekočem mesecu ne boste videli sorazmerne bremenitve ali kredita, vendar se bo vaša nova obračunska stopnja odražala na vašem naslednjem mesečnem računu. Ne glede na vaš obračunski cikel ni vračila ali dobroimetja za delne mesečne storitve, znižanje načrta ali vračila za mesece, ki niso bili porabljeni, če zaprete račun pred koncem izteka naročnine. Nobene izjeme ne bodo narejene za enako obravnavo vseh in ohranjanje nizkih upravnih stroškov za končno korist naše baze strank. Znižanje ravni vašega načrta lahko povzroči izgubo vsebine, funkcij ali zmogljivosti vašega računa, enota za kakovost pa ne prevzema nobene odgovornosti za takšno izgubo. Cene vseh načrtov in storitev LiveAgent se lahko spremenijo po 30 -dnevnem obvestilu. Takšno obvestilo je lahko posredovano kadar koli. Poleg tega si enota kakovosti pridržuje pravico, da se obrne na vas glede posebnih cen, če vzdržujete izjemno veliko število končnih uporabnikov ali nenavadno visoko razmerje mesečnih zahtevkov na agenta. V takšnih razmerah je za vas morda primernejša pogodba o naročnini na podjetje (opisana spodaj).

Obračunavanje kreditnih kartic, potrdila in zasebnost Lastnik računa bo po vsaki bremenitvi kreditne kartice prejel potrdilo po e -pošti. Enota kakovosti zagotavlja vmesnik za lastnika računa (kot je opredeljeno v postopku prijave) za spreminjanje podatkov o kreditni kartici (npr. ob podaljšanju kartice). Enota za kakovost uporablja posrednika tretje osebe za upravljanje obdelave kreditnih kartic in ta posrednik ne sme hraniti ali uporabljati vaših podatkov za obračun, razen za obdelavo podatkov o vaši kreditni kartici za enoto kakovosti. >Prosimo obiščite http://www.qualityunit.com/about-us/privacy-policy-quality-unit/ če želite razumeti, kako enota za kakovost zbira in uporablja osebne podatke.

Spremembe in posodobitve obračunavanja Lastnik računa ima pravico zahtevati posodobitev podatkov za obračun na računih za uporabo storitve. Posodobitev je treba zahtevati po e -pošti, poslani na support@liveagent.com, v prvih 15 dneh po izdaji zadnjega računa. Izdani vam bodo dobropis in posodobljen račun, ki vsebuje nove podatke za obračun. Zahteve, poslane v zadnjih 15 dneh od zadnje izdaje, bodo zavrnjene in počakati morate, da se novi račun izda na naslednji datum obračuna.

Ravnanje z ID -jem za DDV Če je odjemalcu dodeljen ustrezen in veljaven ID za DDV (v skladu z evropsko zakonodajo), je le on odgovoren za uporabo ID -ja za DDV v potrebnem polju v svojem profilu stranke. Enota za kakovost ne bo vrnila kupcev, ki sami ne uporabijo svojega DDV -ja.

Letni predplačniški kredit

Letni predplačniški kredit, dodan na račun stranke na podlagi medsebojnega dogovora, traja 12 mesecev le, če število zastopniških mest ostane enako v celotnem časovnem okviru. To časovno obdobje se poveča ali zmanjša glede na količino zastopniških sedežev, dodanih ali odstranjenih na računu stranke v času veljavnosti kredita.

Če se kupec odloči opustiti uporabo storitve, preden se porabi ves njegov kredit ALI pred iztekom časovnega obdobja, je upravičen do vračila preostale neuporabljene vrednosti. Quality Unit si pridržuje pravico, da kot odpovedni strošek povrne le 50% preostalega zneska.

Odpoved in prekinitev

Odgovorni ste za pravilno preklic računa. Lastnik računa (kot je opredeljeno v postopku prijave) lahko kadar koli prekliče račun z e-pošto, poslano na support@qualityunit.com z zahtevo za preklic računa. Enota za kakovost se bo odzvala na to e -poštno sporočilo in preklicala vaš račun v enem delovnem dnevu. Druga možnost preklica vašega računa je gumb »Ustavi račun«, ki se nahaja v razdelku »Moj račun«. Če prekličete svoj račun, boste ob preklicu izgubili dostop do vse vsebine, enota za kakovost pa jo bo pri običajnem poslovanju izbrisala. Teh podatkov po preklicu računa ni mogoče obnoviti. Če svoj račun prekličete v razdelku »Moj račun« storitve pred koncem trenutnega obdobja plačane naročnine, bo preklic začel veljati takoj in vam ga ne bomo več zaračunali. V primeru, da je zahtevek za preklic poslan po pošti, morate počakati na potrditev iz enote za kakovost.

Enota za kakovost si pridržuje pravico (i) začasno ali trajno spremeniti ali ukiniti storitev (ali kateri koli njen del) in (ii) zavrniti kakršno koli in vso trenutno in prihodnjo uporabo storitve, začasno ustaviti ali ukiniti vaš račun (kateri koli njen del) ) ali uporabo storitve ter odstranite in zavrzite katero koli svojo vsebino v storitvi iz kakršnega koli razloga, tudi če enota za kakovost meni, da ste kršili te pogoje uporabe. Enota kakovosti se bo potrudila, da vas neposredno kontaktira po e -pošti ali telefonu, da vas opozori pred začasno ustavitvijo ali ukinitvijo vašega računa. Vse domnevne goljufive, žaljive ali nezakonite dejavnosti, ki bi lahko bile razlog za prekinitev uporabe storitve, je mogoče napotiti na ustrezne organe pregona. Enota za kakovost ne odgovarja vam ali tretjim osebam za kakršne koli spremembe, prekinitev ali prekinitev storitve.

Quality Unit si pridržuje pravico do ukinitve vašega računa zaradi dolgotrajne neaktivnosti. Enota za kakovost se mora pred ukinitvijo uporabnikovega računa držati protokolov o prenehanju. Po 4 tednih nedejavnosti bo uporabniku poslano opozorilo o prihajajoči ukinitvi računa in korakih, ki jih je mogoče sprejeti za preprečitev ukinitve računa. Po 8 tednih neaktivnosti bo račun izbrisan skupaj z vsemi podatki.

Izjava o zavrnitvi odgovornosti pri garancijah

Storitev, vključno s spletnim mestom in vsebino ter vsemi strežniškimi in omrežnimi komponentami, je na voljo tako, kot je, in kot je na voljo, brez kakršnih koli jamstev, v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja in enota za kakovost, izrecno zavrača vsakršno in vse garancije, bodisi izrecne ali implicitne, vključno, vendar ne omejeno na, implicitne garancije o prodaji, lastništvu, primernosti za določen namen in nekršitvi. Zavedate se, da enota za kakovost ne jamči, da bo storitev neprekinjena, pravočasna, varna, brez napak ali brez virusov in da nobeni podatki ali nasveti, ki jih pridobite od enote za kakovost ali prek storitve, ne ustvarijo nobene garancije, ki ni izrecno navedena v tem tos.

Omejitev odgovornosti

Pod nobenim pogojem in v nobeni pravni teoriji (bodisi v pogodbi, deliktu ali kako drugače) enota kakovosti ne odgovarja vam ali kateri koli tretji osebi za posredno, naključno, posebno, zgledno, posledično ali kaznovalno škodo, vključno z izgubljenim dobičkom, izgubo prodaje ali poslovanja, izgubljenih podatkov ali prekinitve poslovanja. Poleg tega enota kakovosti ne odgovarja za nobeno neposredno škodo, stroške, izgube ali obveznosti, ki presegajo mesečno naročnino za storitve, ki ste jo plačali ali jo morate plačati za en mesec pred časom zahtevka za denarno odškodnino ali sto (100 USD) nas dolarjev. Določbe tega razdelka med pogodbenici razporejajo tveganja v skladu s temi pogoji, pri čemer so se stranke oprle na te omejitve pri odločanju, ali bodo sklenile ta sporazum.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih garancij ali omejevanja odgovornosti za naključno ali posledično škodo, kar pomeni, da nekatere od zgornjih omejitev morda ne veljajo za vas. V teh državah bo odgovornost enote za kakovost omejena v največji meri, ki jo dovoljuje zakon.

Dodelitev

Enota za kakovost lahko ta TOS v celoti ali delno dodeli ali prenese brez omejitev.

Izvozna skladnost

Odgovorni ste za upoštevanje vseh veljavnih zakonov, pravil ali predpisov, ki urejajo izvoz storitve ali katere koli njene komponente.

Veljavno pravo

Te pogoje poslovanja urejajo zakoni zvezne države Delaware ne glede na načela kolizij prava. S tem se izrecno strinjate, da se boste podredili izključni osebni pristojnosti zveznih in državnih sodišč zvezne države Delaware za rešitev vseh sporov v zvezi z vašim dostopom do storitve ali njeno uporabo.

Obdelava podatkov

LiveAgent se zavzema za zasebnost, varnost, skladnost in preglednost. Ta pristop vključuje podpiranje skladnosti naših strank z zahtevami EU o varstvu podatkov, vključno s tistimi, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov („GDPR“), ki je postala izvršljiva 25. maja 2018.

Vsebina

 1. Kdo je procesor podatkov
 2. Kateri podatki se obdelujejo
 3. Kakšni so viri podatkov
 4. Kakšen je namen zbiranja in/ali obdelave podatkov
 5. Zakaj sta prisotna profiliranje in avtomatizacija
 6. Kakšno je časovno obdobje obdelave podatkov
 7. Kdo so naši partnerji/podizvajalci
 8. Kakšne so vaše pravice do obdelave podatkov
 9. Kako lahko prekličete soglasje za obdelavo podatkov

Čigav je procesor podatkov

Obdelovalec podatkov je podjetje, ki izbere namen in vire obdelave podatkov. Za tržne namene je obdelovalec podatkov enota kakovosti, s. r. o.

Kateri podatki se obdelujejo

Obdelujemo naslednje vrste podatkov: Ime, Naslov, Telefonska številka, E -poštni naslov, Naslov IP, Podatki o izdelkih, ki ste jih kupili, Podatki o uporabi izdelka, Podatki, zbrani iz telefonskih pogovorov, Posnetki telefona, Podatki, zbrani pri drugih vrstah stika z nami (e -pošta , klepet, sporočila na Facebooku, tweeti), informacije, ki so na voljo naši skupini za podporo pri reševanju težav z vašimi računi, podatki o geografski lokalizaciji, podatki o brskalniku, sistemski podatki.

Kakšni so viri podatkov

Podatke, navedene v prejšnjem razdelku, zbirate izključno vi. Podatki so dostopni iz pogovorov med vami in enoto za kakovost, s.r.o. ali navedeno v profilu stranke. Podatke je mogoče zbrati tudi iz javno dostopnih virov, kot so imeniki podjetij in drugi. Podatke je mogoče zbrati tudi od tretjih oseb, ki so dovoljene za njihovo obdelavo.

Kakšen je namen zbiranja in / ali obdelave podatkov

Vaše soglasje za obdelavo podatkov ste dali za naslednje namene: trženjske storitve, storitve podpore strankam.

Zakaj sta prisotna profiliranje in avtomatizacija

Enota za kakovost s.r.o. želi ponuditi najboljšo in najbolj prilagojeno izkušnjo, zato z vašim predhodnim soglasjem segmentiramo in profiliramo podatke. Za te namene uporabljamo domačo programsko opremo in drugo programsko opremo za analitiko in avtomatizacijo

Kakšno je časovno obdobje obdelave podatkov

Vaše soglasje je bilo podano za obdobje uporabe naših storitev (LiveAgent) in za naslednjih 5 let po prenehanju uporabe ali do trenutka, ko svoje soglasje prekličete. Če niste stranka in ne boste stranka podjetja Quality Unit s.r.o., bo vaše soglasje veljalo 5 let oziroma do trenutka, ko soglasje prekličete. Po 5 -letnem obdobju bodo vaši podatki izbrisani.

Kdo so naši partnerji/podizvajalci

Dali ste soglasje našim podprocesorjem in podizvajalcem, ki imajo lahko dostop do izbranih podatkov. Naši podprocesorji in podizvajalci so predmet rednih pregledov in revizij, da se zagotovi maksimalna raven zasebnosti in varnosti.

Kakšne so vaše pravice do obdelave podatkov

Pravilna obdelava podatkov je našega izjemnega pomena in ponosni smo na visoko raven varnosti, zasebnosti in obdelave podatkov v enoti za kakovost s.r.o.

Spodaj so vaše pravice glede obdelave podatkov:

Informacije o obdelavi podatkov Informacije vključujejo predvsem: kontaktne podatke o obdelovalcu, njihovih podrejenih ali pooblaščenca za obdelavo podatkov ali osebo, odgovorno za obdelavo podatkov, namen obdelave podatkov, kategorije podatkov, naslov ali prejemnika podatkov in kategorije sprejemnikov podatkov, podatke o prenosu podatkov v države tretjih oseb , časovno obdobje obdelave podatkov, seznam vaših pravic, pravico do naslova na lokalni organ za obdelavo podatkov, vir obdelave podatkov, podatke o profiliranju in avtomatizaciji podatkov.

Pravica do dostopa do podatkov Imate pravico potrditi, ali se vaši podatki obdelujejo ali ne, in kategorije podatkov, ki se obdelujejo.

Pravica do popravka Po potrebi imate pravico popraviti podatke.

Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“) V nekaterih primerih, ki jih dovoljuje zakon, smo na podlagi vaše zahteve dolžni izbrisati vse vaše podatke.

Pravica do omejitev obdelave Nekatere stranke imajo raje omejeno obdelavo podatkov. Če imate posebne zahteve glede omejitev obdelave podatkov, se obrnite na nas.

Pravica do selitve podatkov Na podlagi vaše zahteve lahko vaše podatke prenesemo v drug procesor, če ni zakonskih ali drugih ovir.

Pravica do ugovora Če menite, da vaši podatki niso pravilno obdelani, lahko podate zahtevo, tako da nas kontaktirate z namenom, da rešimo težavo.

Pravica do stika z lokalnim organom za obdelavo podatkov V primeru dodatnih pomislekov ali vprašanj se lahko obrnete na lokalni organ za obdelavo podatkov. Lokalni organ za obdelavo podatkov za enoto za kakovost s.r.o. je Úrad na ochranu osebných údajov Slovenskej republiky z naslovom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovaška republika, Evropska unija.

Kako lahko prekličete soglasje za obdelavo podatkov

Vaše soglasje pri obdelavi podatkov je prostovoljno. Kadar koli ga lahko prekličete.

Kako lahko predložim zahtevo za preklic obdelave podatkov? Prosimo, da nam sporočite ime vašega podjetja, subjekta in obdelovalca podatkov, pisno zahtevo za preklic vaših podatkov in svoj podpis. Svojo zahtevo boste naslovili na andrej@liveagent.com

Če pa se želite odjaviti z našega poštnega seznama, lahko here izpolnite naš obrazec.

Naša spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov, kot je navedeno v našem pravilnik o zasebnosti in piškotkih.

×
Rezervirajte klic ena na ena in ugotovite kako lahko LiveAgent koristi vašemu podjetju.

Na voljo smo v več terminih

Rezervirajte si demo različico