Sprejem pogojev

Enota za kakovost, s. r. o. (tukaj imenovana »Enota kakovosti«) vam zagotavlja svojo storitev (kot je opredeljeno spodaj) prek svojega spletnega mesta na naslovih www.qualityunit.com (»spletno mesto«) in *.ladesk.com (URL vašega računa), v skladu s to pogodbo o pogojih storitve (»TOS«). S sprejetjem teh pogojev uporabe ali z dostopom do storitve ali spletnega mesta ali z njihovo uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate, da vas zavezujejo te pogoje. Če vstopate v te pogoje uporabe v imenu podjetja ali druge pravne osebe, izjavljate, da imate pooblastilo, da zavežete takšno osebo in njene podružnice s temi pogoji uporabe, v tem primeru se izraza »vi« ali »vaš« nanašata na tak subjekt in njegove podružnice. Če nimate takega pooblastila ali če se ne strinjate s temi pogoji, teh pogojev ne smete sprejeti in ne smete uporabljati storitve.

Enota za kakovost lahko občasno spremeni te pogoje uporabe brez predhodnega obvestila. Spremenjeni pogoji in določila bodo začeli veljati ob objavi in ​​če boste storitev uporabljali po tem datumu, bomo vašo uporabo obravnavali kot sprejemanje spremenjenih pogojev in določil. Če kakršna koli sprememba teh pogojev uporabe za vas ni sprejemljiva, je vaše edino sredstvo, da prenehate dostopati do storitve in jo uporabljati.

Opis storitve

»Storitev« vključuje (a) spletno mesto, (b) službo za pomoč uporabnikom LiveAgent in sistem za klepetanje, orodja in storitve, ki jih zagotavlja spletno mesto in API LiveAgent, ki je na voljo prek spletnega mesta, in (c) vso programsko opremo, podatki, besedilo, slike, zvoki, video in vsebina, ki so na voljo prek spletnega mesta ali storitev ali razviti prek API-ja LiveAgent (skupaj imenovani »vsebina«). Za vse nove funkcije, ki so dodane ali razširijo storitev, veljajo tudi te TOS.

Splošni pogoji / Dostop in uporaba storitve

V skladu z določili in pogoji teh TOS lahko dostopate do storitve in jo uporabljate samo za svoje notranje poslovne namene, kot je predvideno v pogodbi. Ne smete (a) licencirati, podlicencirati, prodajati, preprodajati, dajati v najem, dajati v zakup, prenašati, dodeljevati, distribuirati, časovno deliti ali kako drugače komercialno izkoriščati ali dajati na voljo Storitve kateri koli tretji osebi, razen kot to izrecno dovoljujejo te SLO; (b) uporabljati storitev za obdelavo podatkov v imenu katere koli tretje osebe ali (c) uporabljati storitev na kakršen koli nezakonit način ali na kakršen koli način, ki posega v ali moti celovitost ali delovanje storitve in njenih komponent.

V skladu z omejeno pravico do dostopa in uporabe storitve, ki vam je izrecno podeljena v skladu s temi splošnimi pogoji, bodo vse pravice, lastninski deleži in deleži v storitvi ter njenih komponentah ostali pri in pripadali izključno enoti za kakovost. Storitve ne smete spreminjati, prilagajati ali vdirati, da bi lažno namigovali na kakršno koli sponzorstvo ali povezavo z enoto za kakovost ali kako drugače poskušali pridobiti nepooblaščen dostop do storitve ali z njo povezanih sistemov ali omrežij.

Odgovorni ste za vse informacije, podatke, besedila, sporočila ali drugo gradivo, ki ga objavite ali kako drugače posredujete prek storitve. Odgovorni ste za ohranjanje zaupnosti vaše prijave in računa ter ste v celoti odgovorni za vse dejavnosti, ki se izvajajo pod vašo prijavo ali računom. Strinjate se in potrjujete, da lahko vašo prijavo uporablja samo ena (1) oseba – ena prijava, ki si jo deli več oseb, ni dovoljena. Sistem bo samodejno zaznal tako vedenje in strinjate se, da vam lahko enota za kakovost zaračuna dodatno mesečno naročnino. Ustvarite lahko ločene prijave za toliko ljudi, kolikor dopušča vaš načrt.

Enota kakovosti si pridržuje pravico do dostopa do katerega koli ali vseh vaših računov, da bi odgovorila na vaše zahteve za tehnično podporo. Ohranili bomo ustrezne administrativne, fizične in tehnične zaščitne ukrepe za zaščito varnosti, zaupnosti in celovitosti vaših podatkov. Vaših podatkov ne bomo razkrili, razen če nas zahteva zakon ali če to dovolite.

Razumete, da lahko tehnična obdelava in prenos storitve, vključno z vašo vsebino, vključuje (a) prenose po različnih omrežjih; (b) spremembe za skladnost in prilagajanje tehničnim zahtevam povezovalnih omrežij ali naprav in (c) prenos tretjim prodajalcem enote za kakovost in gostiteljskim partnerjem, da zagotovijo potrebno strojno opremo, programsko opremo, omrežje, shranjevanje in sorodno tehnologijo, potrebno za delovanje in vzdrževanje servis. Enota za kakovost si bo ustrezno prizadevala za objavo na spletnem mestu ali obvestila o kakršnih koli načrtovanih izpadih storitve.

Če enota za kakovost ne uveljavlja ali uveljavlja katere koli pravice ali določbe tega TOS, to ne pomeni odpovedi tej pravici. Potrjujete, da je ta TOS pogodba med vami in enoto za kakovost, čeprav je elektronska in ni fizično podpisana s strani vas in enote za kakovost, ter ureja vašo uporabo storitve in nadomešča vse predhodne dogovore med vami in kakovostjo. Enota.

Pogoji & pogoji pogodbe AppSumo

Do storitve lahko dostopate in jo uporabljate samo za svoje interno poslovanje, potrebe in namene, kot so predvideni v teh pogojih & Pogoji. Storitve ne smete (a) licencirati, podlicencirati, prodajati, preprodajati, dajati v najem, dajati v zakup, prenašati, dodeljevati, distribuirati, časovno deliti ali komercialno izkoriščati ali dati na voljo tretji osebi, razen kot to izrecno dovoljujejo ti pogoji & Pogoji; (b) uporabljati storitev na kakršen koli nezakonit način ali na kakršen koli način, ki ovira ali moti celovitost ali delovanje storitve in njenih komponent.

Vaš nakup storitve AppSumo (»paket«), kupljen na uradnem spletnem mestu appsumo.com/liveagent/, vam omogoča dostop do funkcij za en sam nakup v vrednosti 59 $, obdelan na uradnih spletnih mestih AppSumo. En (1) nakup vam omogoča dostop do ene (1) kode kupona (»Koda«), ki jo morate unovčiti na naslovu URL storitve: liveagent.com/appsumo-signup. (ni več na voljo). Ob registraciji morate izpolniti potrebne podatke za uspešno izvedbo registracije. Ti potrebni podatki vključujejo (a) vašo kodo; (b) vaše polno ime; (c) vaš e-poštni naslov; in (d) Ime podjetja/organizacije, uporabljeno za ustvarjanje edinstvenega naslova URL vašega računa.

Vsaka koda, kupljena na strani AppSumo, bo unovčena samo enkrat (1-krat). Vsako dodatno unovčenje iste kode je strogo v nasprotju s temi pogoji & Pogoji. V primeru večkratnih unovčitev iste kode izgubite dostop do storitve in vaši dodatni računi bodo začasno ustavljeni.

Svoje kode morate unovčiti pred 1. decembrom 2019. Vsaka zahteva (pisna ali ustna), poslana po tem roku na enoto za kakovost, bo zavrnjena. Vaša pravica do unovčenja kod(-k) preneha 30. novembra 2019 ob 23:59. Enota za kakovost si pridržuje pravico, da po tem roku ne naredi nobenih izjem.

Nakup paketa vam omogoča doživljenjski dostop do dveh (2) agentskih sedežev (»uporabnikov«) paketa storitve All-inclusive (vse v enem) v vrednosti 59 USD. Dva (2) sedeža za agente vključujeta en sedež, ki je določen za vas (»Lastnik« računa) in en (1) sedež za »Agenta« ali »Skrbnika«.

Za vsakega dodatnega uporabnika, ki je dodan v vaš račun za storitev, velja redni model cen paketa »vse vključeno« / »vse v enem«, kot je opisano tukaj: www.liveagent.com/pricing/. Zaračunali vam bomo dejansko uporabo dodatnega uporabnika glede na čas uporabe. Standardna stopnja dodatnega uporabnika je ocenjena na 39 USD na mesec za uporabnika.

Znesek bremenitve se pomnoži s številom dodatnih uporabnikov, dodanih vašemu računu storitve.

O tem, da ste v svoj račun dodali dodatne uporabnike, boste obveščeni prek e-poštnega obvestila, poslanega s strani podjetja. To e-poštno obvestilo bo vsebovalo opozorilo, da ste presegli število uporabnikov, vključenih v vaš paket AppSumo.

Dodatni agenti, dodani v vaš račun, se zaračunavajo mesečno. Ob prvem bremenitvi boste morali vnesti svoje veljavne podatke za obračun, ki vsebujejo vaše (a) pravo ime in priimek; (b) veljaven elektronski naslov; (c) veljavno ime vašega podjetja; (d) veljaven naslov (ime ulice, mesto, poštna številka in država) (e) dodatne podrobnosti o vašem podjetju na podlagi vaše lokalne zakonodaje. Izpolniti morate samo veljavne, resnične, točne in preverjene podatke.

Ob prvi bremenitvi uporabe dodatnih uporabnikov boste pozvani, da izberete želeni način plačila. Enota za kakovost ponuja dva (2) načina plačil na podlagi (a) podatkov o kreditni kartici (b) podatkov o računu PayPal.

Podatke o kreditni kartici ali računu PayPal morate predložiti samo v primeru dodajanja dodatnih uporabnikov v svoj račun.

Če zavrnete predložitev podatkov o vaši kreditni kartici ali računu PayPal ob stroških za vašo dejansko uporabo dodatnih uporabnikov, boste izgubili dostop do storitve. Dostop do vašega računa za storitve bo dovoljen, ko vnesete potrebne podatke za obračun in izberete želeni način plačila. Enota za kakovost si pridržuje pravico do izjem.

Ni dovoljeno “zlagati” več kod in jih uporabljati za en sam (1) račun storitve. Vsak račun storitve sprejema samo eno (1) kodo. Paketa ni mogoče zložiti.

Pogoji & pogoji brezplačnih načrtov LiveAgent

Politika poštene uporabe

Kot del naše zavezanosti zagotavljanju odlične kakovosti in zanesljive storitve imamo politiko poštene uporabe storitev LiveAgent.

Želimo zagotoviti, da lahko vse naše stranke uživajo in uspešno uporabljajo našo storitev, ne glede na kakršne koli pogoje.

Če nekatere stranke uporabljajo toliko podatkov ali kršijo pravila, da bi to lahko vplivalo na druge uporabnike, se lahko obrnemo na takšne kršitelje in se pogovorimo o spremembi njihove uporabe in omejitev ali prekličemo njihove račune.

Pridržujemo si pravico, da spremenimo omejitve računa brez predhodnega obvestila.

Pridržujemo si pravico, da občasno spremenimo pogoje tega pravilnika poštene uporabe.

Sorodni članki
Zadovoljstvo strank je stopnja zadovoljstva z izdelki, storitvami ali skrbjo za stranke. To je situacija, ko je stranka zadovoljna s podjetjem.

Zadovoljstvo strank

To improve customer satisfaction, strive to provide high-quality services and understand their needs. Additionally, ensure a user-friendly experience for the customer during the purchasing process. Automated feedback surveys can also help to increase satisfaction. Programs such as LiveAgent can provide support for improving customer relations.

Poslovna pravila kot orodje v LiveAgentu pomagajo vašemu predstavniku strank ostati koncentriran. To orodje bo pod določenimi pogoji opravilo vse dolgočasno delo.

Poslovna pravila

The article provides tips for improving the sales process, customer support, and LiveAgent software. It emphasizes the importance of personalized offers, gathering customer feedback, and efficient communication. LiveAgent software offers automation, a knowledge base, and various types of file storage. The software also includes time-based rules and priority settings for handling customer requests.

Sporazumi o ravni storitev (SLA) lahko izboljšajo učinkovitost vaše službe za pomoč, tako da določijo cilje, ki jih morajo izpolnjevati vaši agenti.

Sporazum o ravni storitve (SLA)

LiveAgent ponuja prilagodljivost glede SLA in poročil za merjenje časovne razrešitve ter izpolnjenosti in neizpolnjenosti zahtevkov. Programi za upravljanje storitev lahko povečajo učinkovitost in zadovoljstvo strank. Poleg tega, želimo nadgraditi vaš LiveAgent račun, vam bomo poslali podatke za prijavo po končanem postopku namestitve. Naša spletna stran uporablja piškotke in nudimo podporo preko chat-a in telefona. Rezervirajte klic, če se želite seznaniti s tem, kako lahko LiveAgent koristi vašemu podjetju.

Vaših podatkov ne bomo razkrili, razen če to zahteva zakon ali če to dovolite. Preberite več o policiji zasebnosti LiveAgent enote za kakovost.

Politika zasebnosti

LiveAgent ponuja rešitve za podporo strankam, kot so upravljanje zahtevkov, integracija z družbenimi mediji, samopostrežna podpora strankam in klepet v živo za modernizacijo službe za podporo strankam. Pomembnost strani s pogostimi vprašanji je v prepoznavanju pomembnih vprašanj, dobro organizacijo strukture in enostavni berljivosti. LiveAgent trenutno pripravlja vašo nadzorno ploščo za registracijo na platformi. Ob uporabi te spletne strani se strinjate z uporabo piškotkov, kot je navedeno v pravilniku o zasebnosti in piškotkih.

Naša spletna stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem uporabe te strani soglašate z uporabo piškotkov, kot je navedeno v našem pravilnik o zasebnosti in piškotkih.

×
Rezervirajte klic ena na ena in ugotovite kako lahko LiveAgent koristi vašemu podjetju.

Na voljo smo v več terminih

Rezervirajte si demo različico